พาไปสักการะขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองคู่เมืองพม่า

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon pagoda) 1ใน 5 มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ในพม่า และหนังสือ Guinness Book of Records ก็ได้จัดให้พระเจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ รวม 8 เส้น ของพระพุทธเจ้า บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด ชั้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด มีมรกตเม็ดใหญ่อยู่ตรงกลาง เพื่อคอยรับแสงแรกและแสงสุดท้ายจากพระอาทิตย์

นอกจากความสวยงามและการก่อสร้างอย่างยิ่งใหญ่อลังการแล้ว รอบๆพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ยังประกอบไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ควรแก่การไปนมัสการขอพร เช่น ลานสัมฤทธิผลหรือ ลานอธิษฐานซึ่งเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ หรือการร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและสัตว์สัญลักษณ์ประจำวันเกิด ซึ่งตั้งอยู่เป็นคู่ ๆรอบๆองค์เจดีย์ โดยมีความเชื่อว่าการสรงน้ำพระพุทธรูปและสัตว์เหล่านี้ จะสร้างความสุขความเจริญแก่ผู้สรงน้ำ เป็นต้น

เจดีย์ชเวดากอง เปรียบเหมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวพม่า ที่ทุกคนให้ความเคารพเป็นอย่างสูง สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หากต้องการขึ้นไปสักการะองค์เจดีย์ชเวดากอง จะต้องเสียค่าเข้าคนละ 8,000 จ๊าด หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 213 บาท แล้วก็จะได้รับสติ๊กเกอร์ติดไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าชำระเงินแล้ว จากนั้นก็ขึ้นไปสู่องค์พระเจดีย์ด้านบนได้ โดยทางขึ้นจะมี 4 ทิศ มีทั้งขึ้นทางบันได ลิฟท์ และบันไดเลื่อน ให้เลือกใช้บริการ

ที่ด้านบน ทุกคนจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ขององค์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งมีสีทองเหลืองอร่าม เต็มไปด้วยความงามวิจิตรตระการตาของมหาเจดีย์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ 2,500 ปีก่อน โดยเมื่อแรกเริ่มที่สร้างมีความสูงเพียง 27 ฟุตเท่านั้น แต่ต่อมาด้วยแรงศรัทธาของชาวพม่าที่มีต่อองค์พระเจดีย์ ต่างก็ได้ร่วมจิตบริจาค เงินทองและทรัพย์สินมีค่าเพื่อต่อเติมเสริมให้องค์พระเจดีย์มีความสูงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีความสูงถึง 326 ฟุต กว้าง 1,355 ฟุต

และสีทองเหลืองอร่ามงดงามอย่างน่าทึ่งขององค์พระเจดีย์ ก็คือทองคำแท้น้ำหนัก 1,100 กิโลกรัม ที่โอบหุ้มมหาเจดีย์ชเวดากองเอาไว้ ซึ่งช่างชาวพม่าได้ใช้ทองคำมาตีเป็นแผ่นเรียงปิดองค์เจดีย์ไว้ ทำให้พระมหาเจดีย์ชเวดากองนี้มีสีเหลืองสวยงามทั้งในตอนกลางวัน และยิ่งในยามค่ำคืน พระมหาเจดีย์ชเวดากองก็จะทอแสงสีเหลืองทองอร่ามเป็นภาพที่งดงามน่าเลื่อมใสศรัทธาในสายตาของผู้ได้พบเห็นทุกคน