ยอดเขาคากาโบราซี ภูเขาหิมะแห่งเมียนมาร์

จากการเปิดประเทศของเมียนมาร์ และการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเข้าไปเที่ยวชมได้มากขึ้น ทำให้ได้มีโอกาสทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของประเทศเมียนมาร์ที่มีความหลากหลายทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ วัด ทะเล ภูเขาต่างๆ ซึ่ง ยอดเขาคากาโบราซี (Hkakabo Razi) ก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มีจุดหมายปลายทางอยู่ประเทศเมียนมาร์ไม่น้อยเลยทีเดียว

ยอดเขาคากาโบราซี (Hkakabo Razi) ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของเมียนมาร์ ตรงพื้นที่พรมแดนระหว่างเมืองปูเตา(Putao) รัฐคะฉิ่น(Kachin) ของสหภาพพม่า กับมณฑลยูนนาน(Yunan) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสูงถึง 5,881 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยทางด้านตะวันออก ที่สำคัญคือมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีรวมทั้งธารน้ำแข็งด้วย

ยอดเขาคากาโบราซี มีสภาพเป็นหิมะและน้ำแข็งหนาวเย็นตลอดทั้งปี ส่งผลให้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม แปลกตาไปจากยอดเขาอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน อีกทั้งยังดูคล้ายยอดเขาในทวีปยุโรปมากกว่า ซึ่งเมื่อถึงฤดูร้อนน้ำแข็งและหิมะก็จะละลาย และทำให้กลายเป็นทะเลสาบบนภูเขากับธารน้ำแข็งจำนวนมาก เป็นภาพที่สวยงามในอีกบรรยากาศหนึ่งที่ต่างจากหน้าหนาว อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่เหมือนกับยอดเขาอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน บรรดานักวิทยาศาสตร์จึงนิยมเข้าไปศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่นี่กันเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันยอดเขาคากาโบราซี กลายเป็นภูเขายอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบการพิชิตยอดเขา ซึ่งยอดเขาแห่งนี้ได้มีการปีนขึ้นไปพิชิตยอดเขาครั้งแรกโดยนักปีนเขาชาวญี่ปุ่น ชื่อ ทากาชิ โอซากิ(Takashi Ozaki) และชาวเมียนมาร์ ชื่อ นูมา โจเสน (Nyima Gyaltsen) เมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1996 ใช้เวลาประมาณ 30 วัน หลังจากนั้น ก็มีนักปีนเขาคนอื่นๆ พยายามจะปีนขึ้นไปพิชิตยอดเขานี้อีกหลายคน แต่ก็ยังไม่สำเร็จ

 

แม้ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครขึ้นไปพิชิตยอดเขาได้สำเร็จ แต่หากนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบการปีนเขาคนใดมีความต้องการจะเดินทางไปปีนยอดเขาแห่งนี้ ก็ต้องวางแผน เตรียมตัว โดยเริ่มจากการขออนุญาตจากหน่วยงานในประเทศเมียนมาร์ก่อนและในการเดินทาง ก็ต้องมีมัคคุเทศก์ติดตามไปด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้บริการของบริษัททัวร์ในเรื่องการขออนุญาต และคุณสมบัติที่สำคัญมากก็คือ นักท่องเที่ยวต้องเตรียมพร้อมเรื่องสุขภาพร่างกายให้ดีที่สุด ไม่เช่นนั้นก็อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปปีนเขาตามที่ตั้งใจ