วันเดียวเที่ยวพนมเปญ

ประเทศกัมพูชาเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่อลังการ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย หากจะเที่ยวให้ครบแบบเต็มอิ่มคงใช้เวลานานหลายวัน แต่หากมีเวลาน้อยการเที่ยวในเมืองหลวงพนมเปญ ก็นับเป็นอีกทางเลือกที่คุ้มค่า ดังนั้นวันนี้เราจะออกไปเที่ยวพนมเปญกัน

พระราชวังหลวง กรุงพนมเปญ หรือที่เรียกตามภาษากัมพูชาว่า เปรี๊ยะบรมเรียเชียแวงจักตุมุก หรือ พระบรมราชวังจตุมุข ตั้งอยู่บนถนนโซะเทียะรึต บนฝั่งตะวันตกของลำน้ำสาขาทั้ง 4 สายของแม่น้ำโขง เรียกว่าจตุมุข สร้างขึ้นตามรูปแบบของศิลปะเขมร เป็นที่ประทับของเจ้านโรดมสีหนุนับจากที่เสด็จคืนคู่พนมเปญ ตั้งแต่ปี 1992 เป็นต้นมา ซึ่งสถานที่ส่วนใหญ่ภายในพระราชวังจะเปิดให้เข้าชมได้ เว้นแต่เขตหวงห้าม เช่น เขตพระราชฐานที่ประทับ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันพระราชวังหลวงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

เจดีย์เงินหรือวัดพระแก้ว ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณพระบรมมหาราชวัง โดดเด่นด้วยการฝังกระเบื้องเงินกว่า 5,000 ชิ้น และ ทำจากหินอ่อนที่นำเข้าจากอิตาลี ภายในประดิษฐานพระคู่บ้านคู่เมือง พระพุทธรูปองค์สำคัญ 2 องค์ คือ พระแก้วมรกต และพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ ซึ่งห้ามถ่ายรูปโดดเด็ดขาด เมื่อมาเยี่ยมชมพระราชวังหลวงแล้วก็ไม่ควรพลาดชมความงามของที่นี้ด้วย

วัดพนม วัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 700 ปี ซึ่งกรุงพนมเปญนั้นก็มีที่มีจากวัดนี้ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวกัมพูชาและนิยมมาขอพรกันเป็นอย่างมาก สร้างอยู่บนภูเขากลางกรุงพนมเปญ เป็นที่ตั้งเจดีย์และรูปปั้นมากมาย ห้ามพลาดกับการไปไหว้สักการะพระหน้าแดง และชมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ภายในวิหารและที่ลานวัดทางทิศใต้ จะมีศาลาที่ใช้ตั้งรูปปั้นยายเพ็ญผู้สร้างวัดนี้อยู่ด้วย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กัมพูชา พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ทรงคุณค่าของกัมพูชา สร้างตามแบบลักษณะศิลปะปราสาทโบราณของกัมพูชา เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1920 ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปะมากมายกว่า 14,000 ชิ้น ทั้งประติมากรรมของศานาฮินดูและพุทธ รวมถึงมีรูปปั้นเซรามิกส์สำริดเก่าแก่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคกลางของอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งนอกจากนี้ยังมีประติมากรรมสำคัญอันทรงคุณค่าและเก่าแก่อีกมากมาย รวมถึงเรือพระราชพิธีโบราณอันวิจิตรงดงามอีกด้วย

วัดอุณาโลม วัดที่มีความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและมีบรรยากาศที่เงียบสงบ เป็นวัดที่สำคัญที่สุดในกรุงพนมเปญรวมถึงเป็นศูนย์กลางคณะสงฆ์ของกัมพูชาและมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงพนมเปญ ริมฝั่งโตนเลสาบทางด้านหลังสโมสรนักข่าวต่างประเทศแห่งกัมพูชา ก่อตั้งขึ้นในปี 1443 เคยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการทำลายล้างของเขมรแดง แต่ก็ได้รับการฟื้นฟูบูรณะอย่างรวดเร็ว ซึ่งภายในวัดมีพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ประดิษฐานอยู่ โดยส่วนใหญ่ได้ถูกทุบทำลายแตกหักและนำมาประกอบขึ้นใหม่อย่างพิถีพิถัน