สักการะดวงพระวิญญาณบรรพกษัตริย์ผู้ล่วงลับที่ “กุหนุงกาวี”

นอกจากอารยธรรมและวิถีชีวิตอันมีเสน่ห์แล้ว บาหลียังเป็นเกาะที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยวัดวาอาราม ศาสนสถานโบราณที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมเกาะ ทำให้บาหลีมีมนตร์ขลังมากยิ่งขึ้น โบราณสถานแต่ละแห่งมีประวัติเรื่องเล่าที่แตกต่างกันออกไป การเที่ยวชมความงามทางด้ายสถาปัตยกรรมไปพร้อมกับการศึกษาข้อมูลความเป็นมาของสถานที่นั้นๆจะยิ่งทำให้การเที่ยวชมตามโบราณสถานต่างๆให้ความรู้สึกลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และ “ กุหนุงกาวี ” เป็นอีกหนึ่งโบราณสถานบนเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ที่มีประวัติความเป็นมา และมีวัตถุประสงค์ในการสร้างที่น่าสนใจมากทีเดียว

กุหนุงกาวี ( Gunung Kawi ) หรือ จันทิกุหนุงกาวี เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ในวัดกุหนุงกาวี เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย อยู่ห่างจากเมืองเดนปาซาร์ 40 กิโลเมตร และห่างจาก Herzliya 21 กิโลเมตร เป็นที่ฝังศพโบราณอายุราวๆ 900 ปี มีลักษณะเป็นหน้าผาริมแม่น้ำ บริเวณหน้าผาสลักจันทิติดผนังจำนวน 9 หลัง ถือเป็นจันทิสลักหินติดกับเพิงผาธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเกาะบาหลี และเป็นจันทิในศิลปะชวาภาคตะวันออกที่ปรากฏในเกาะบาหลี เนื่องจากชั้นหลังคาประดับไปด้วยสถูปิกะ โดยมีการสันนิษฐานว่า ตามประวัติแล้วราชวงศ์ของพระเจ้าไอร์ลังคะมีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เกาะบาหลี ก่อนที่ต่อมาจะย้ายไปยังเกาะชวาตะวันออก ซึ่งสอดรับกับกุหนุงกาวีที่มีจันทิแสดงรูปแบบคล้ายคลึงกับศิลปะชวาภาคตะวันออกนั่นเอง

จันทิกุหนุงกาวีสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นตัวแทนของกษัตริย์และพระราชินีที่สวรรคตไปแล้ว จันทิแต่ละองค์เสมือนที่ประทับดวงพระวิญญาณ เพื่อการกระทำพิธีศราทธ์อุทิศให้กับดวงพระวิญญาณกษัตริย์ในลัทธิเทวราชา ซึ่งจะปรากฎอยู่ในสมัยชวาตะวันออกกลาง และเนื่องจากโบราณสถานแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ย่อมทำให้ธารน้ำที่ไหลผ่านศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยตามความเชื่อของคนท้องถิ่น

นอกจากการสักการะโบราณสถานที่ฝังอยู่ในผนังหินแล้ว บริเวณโดยรอบยังมีธารน้ำศักดิ์สิทธิ์และแมกไม้นานาพรรณที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ให้นักท่องเที่ยวเดินชมและถ่ายภาพ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาที่วัดกุหนุงกาวีโดยรถทั่วร์โดยสารของท้องถิ่น หรือ รถยนต์เช่า จากที่จอดรถเดินประมาณ 600 เมตรก็จะถึงบริเวณทางเข้า และการจะผ่านเข้าวัดเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวด้านในจะต้องเสียค่าธรรมเนียม