เที่ยวเวียงจันทน์ นครหลวงแห่งประเทศลาว

เวียงจันทน์ คือเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจ ประวัติคร่าวๆ เวียงจันทน์ เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศลาว อยู่ใกล้กับแม่น้ำโขง มีประชากรประมาณ 7 แสนคน จึงเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นที่สุดในประเทศเล็กๆที่มีประชากรรวมไม่ถึง 7 ล้านคน

เอกลักษณ์ของ กรุงเวียงจันทน์ อยู่ที่การเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนาแห่งหนึ่งของอาเซียน จึงมีวัดอยู่มากมายเกือบ 100 วัด เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับ วัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม วิถีชีวิตของผู้คนที่เรียบง่ายกว่าเมืองหลวงในประเทศไหนๆ ลองมาดูกันดีกว่าว่าสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนครหลวงแห่งนี้มีที่ไหนบ้าง

1.พระธาตุหลวงเวียงจันทน์

พระธาตุหลวงเวียงจันทน์ หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการ พระเจดีย์โลกะจุฬามณี คือปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองเป็นศูนย์รวมใจของชาวลาว พระธาตุแห่งนี้มีลักษณะคล้ายดอกบัวตูม ความสูง 45 เมตร ทาด้วยสีทองสว่างตา มีหอไหว้พระอยู่ทั้ง 4 ด้าน ตัวพระธาตุหลวงมีลักษณะเป็น 4 เหลี่ยม มีทางเดินโดยรอบให้ได้ชม ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาว เพราะในตราแผ่นดินของลาวที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีพระธาตุหลวงเป็นสัญลักษณ์ในดวงตรา

2.ประตูชัย

ประตูชัย สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นซุ้มประตูขนาดใหญ่ ส่วนสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลของประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่มีรายละเอียดที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบล้านช้าง ทั้งยอดปราสาท ลวดลาย ภาพจิตรกรรม และเทพนม นอกจากนี้ด้านบนของประตูชัยยังเป็นจุดชมวิวชมทิวทัศน์เมืองเวียงจันทน์ที่สวยงามอีกแห่งด้วย

3.วัดหอพระแก้ว

แม้เมืองเวียงจันทน์จะมีวัดจำนวนมาก แต่วัดที่สำคัญที่สุดคือ วัดหอพระแก้ว อาคารไม้แกะสลักสวยงามที่มีการบูรณะขึ้นมาใหม่จากต้นแบบ เดิมเป็นวัดหลวงของราชวงศ์ลาวและเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากล้านนา ซึ่งปัจจุบันพระแก้วมรกตได้ประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ในไทย ภายในหอพระแก้วสามารถเดินได้โดยรอบ มีพระพุทธรูปเก่าๆในปางต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงาม

การเดินทางไปเที่ยวกรุงเวียงจันทน์

– ทางรถไฟ จากประเทศไทย ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพฯ มีบริการรถไฟเที่ยวกรุงเทพฯ -หนองคายทุกวัน ซึ่งต้องมาต่อรถไฟสายหนองคาย – ท่านาแล้ง ไปลงสถานีท่านาแล้ง บ้านโคกโพสี เมืองหาดทรายฟอง ประเทศลาว ใช้เวลาประมาณ 15 นาที แล้วต่อรถโดยสารท้องถิ่นไปเวียงจันทน์ ใช้เวลาอีก 1 ชั่วโมง

– ทางรถโดยสาร จากกรุงเทพฯสามารถนั่งรถโดยสารไปลงได้ 3 จังหวัดคือ อุดรธานี , หนองคาย และ ขอนแก่น จากนั้นต้องต่อรถประจำทางในลาวไปยังกรุงเวียงจันทน์ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

– ทางเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย มีหลายสายการบินที่มีเที่ยวบินตรงเส้นทาง กรุงเทพ-เวียงจันทน์ ใช้เวลาเดิทาง 1 ชั่วโมงนิดๆ