เที่ยวเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ชมโบราณสถานในเมืองมรดกโลก

../photo+logo/เที่ยวเสียมเรียบ%20ประเทศกัมพูชาชมโบราณสถานในเมืองมรดกโลก%20-%201.jpg

เสียมเรียบ หรือ เสียมราฐ เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศกัมพูชา เพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทสมัยอาณาจักรขอมอย่าง นครวัด ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของโลก

นครวัด คือศาสนสถานที่อยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก มีพื้นที่ราวๆ 200,000 ตารางเมตร ความมหัศจรรย์อีกข้อคือการที่คนโบราณสามารถขนหินจำนวนมากขึ้นไปสร้างปราสาทบนเขาสูงได้ จุดเด่นของนครวัดอยู่ที่กำแพงชั้นนอกรอบปราสาทที่มีความยาวกว่า 800 เมตร มีงานแกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และเรื่องราวจากวรรณคดีอย่าง รามายณะ รวมถึงรูปแกะสลักมากมาย ซึ่งสิ่งที่มีชื่อที่สุดในนครวัดก็คือรูปเทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทร ณ เขาพระสุเมรุ และรูปแกะสลักนางอัปสรกว่า 1,636 นาง ที่ทั้งหมดมีทรงผมกับเครื่องแต่งกายที่ไม่ซ้ำกันเลย

../photo+logo/เที่ยวเสียมเรียบ%20ประเทศกัมพูชาชมโบราณสถานในเมืองมรดกโลก%20-%202.jpg

ทั้งนี้ นอกจากนครวัดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเมืองเสียมเรียบแล้ว นักท่องเที่ยวหลายคนอาจไม่ทราบว่าบริเวณใกล้เคียงยังมีปราสาทโบราณอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองพระนคร แหล่งมรดกโลกของเขมรอีกหลายแห่งดังนี้

นครธม เป็นโบราณสถานคู่กับ นครวัด ห่างออกไปทางทิศเหนือ ที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรเขมรโบราณ มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร ภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างอันทรงคุณค่ามากมาย ไฮไลท์คือการถ่ายรูปกับสะพานหินที่ทอดยาวผ่านคูน้ำเข้าสู่กำแพง ซุ้มประตูเมืองนครธม และทางเข้าด้านใต้ที่มีลักษณะเป็นหน้า 4 หน้า มีแถวของยักษ์ทางด้านขวา และเทวดาทางด้านซ้ายเรียงรายแบกพญานาคอยู่สองข้างสะพาน

ปราสาทตาพรหม วัดในพุทธศาสนาและวิหารหลวงในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมและถ่ายภาพคือรากไม้ขนาดใหญ่ที่ชอนไชพาดอยู่ตัวปราสาท

ปราสาทบันทายศรี ปราสาทโบราณที่มีลวดลายศิลปะสวยงามเป็นจนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในปราสาทหินที่สวยที่สุดของประเทศกัมพูชา

../photo+logo/เที่ยวเสียมเรียบ%20ประเทศกัมพูชาชมโบราณสถานในเมืองมรดกโลก%20-%203.jpg

นอกจากนี้เสียมเรียบยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมอื่นๆให้นักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนบรรยากาศหลายอย่าง เช่น การล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงที่หมู่บ้านลอยน้ำในโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , การปั่นจักรยานรอบเมือง , การเดินช็อปปิ้งตลาดกลางคืน และการชมกายกรรมกัมพูชา เป็นต้น

การเดินทางไปเที่ยวเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา

ทางบก ขึ้นรถบ.ข.ส. ที่หมอชิต ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 – 10 ชั่วโมง หรือขับรถไปเองแนะนำให้จอดที่ตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้ว เพื่อข้ามไปเสียมเรียบผ่านทางด่านปอยเปตด้วยรถตู้โดยสาร เพราะประเทศกัมพูชารถยนต์จะขับพวงมาลัยซ้าย วิ่งเลนขวา

ทางอากาศ จากสนามบินไทยมีหลายสายการบินตรงไปถึงเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง