เมืองท่าที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน

ตำแหน่งที่ตั้งของหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีทางออกติดทะเล ถือว่าเป็นทำเลที่มีความสำคัญในการคมนาคมขนส่งทางเรือ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของอัตราการเติบโต้ทางเศรษฐกิจ ในฐานะเมืองท่า ที่มีบทบาทสำคัญอีกทั้งยังเป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคอื่นๆด้วย

และถ้าหากจะกล่าวถึงเมืองท่าที่มีความสำคัญ ในภูมิอาเซียน ที่ตั้งอยู่ในแต่ละประเทศ ก็มีดังต่อไปนี้

ท่าเรือกลัง (Port Klang) ในเมืองกลัง ห่างจากเมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียไปทางตะวันตกด้วยระยะทางราวๆ 40 กิโลเมตร เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือที่มีการขนส่งตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลก นอกจากบริการขนส่งสินค้าแล้วยังบริการเรือโดยสารข้ามฟากไปยังประเทศอินโดนีเซีย และในด้านการท่องเที่ยว ก็ยังเป็นเมืองท่าสำหรับเป็นจุดรับส่งนักท่องเที่ยวของสายเรือผู้ให้บริการท่องเที่ยวล่องเรือสำราญด้วย

D:\Backup Client\Client\ททท\content\set33 - 10บทความ - หนึ่ง\set33 - 10บทความ - โหลดรูป ใส่รูป ทำcover TH\photo\เมืองท่าที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน1.jpg

ท่าเรือจาการ์ตา (Port of Jakarta) ประเทศอินโดนีเซีย ท่าเรือขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Tanjung Priok Port นอกจากจะเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญแล้ว ยังมีเอกลักษณ์ในเรื่องความทันสมัย และการขยายตัวอย่างรวดเร็วจนต้องมีการก่อสร้างเฟส 2 เพื่อช่วยรองรับการขนส่งสินค้าที่แนวโน้มว่าจะมีปริมาณมากขึ้นในทุกๆปี

ท่าเรือมะนิลา (Port of Manila) ประเทศฟิลิปปินส์ ในเรื่องของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอาจจะไม่มีบทบาทสำคัญมากเท่ากับท่าเรือใหญ่ๆในประเทศอื่น แต่มีความสำคัญในการขนส่งภายในประเทศ ระว่างท่าเรืออื่นในหลายๆเกาะ ซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกการเดินทางที่ไม่ได้มีแค่ทางรถยนต์หรือทางอากาศเท่านั้น โดยมีบริการทั้งเรือขนส่งสินค้า เรือเฟอร์รี่ เรือข้ามฟากและเรือสำราญสำหรับการท่องเที่ยว

D:\Backup Client\Client\ททท\content\set33 - 10บทความ - หนึ่ง\set33 - 10บทความ - โหลดรูป ใส่รูป ทำcover TH\photo\เมืองท่าที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน2.jpg

ท่าเรือสิงคโปร์ (Port of Singapore Authority) เป็นท่าเรือที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของภูมิภาค และของโลกด้วยในฐานะ ทรานส์ชิปเมนท์ฮับ หรือท่าเปลี่ยนถ่ายลำเรือขนส่งสินค้า อีกทั้งยังเชื่อมโยงเส้นทางเดินเรือทั่วโลกและมีเที่ยวเรือเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ด้วยทำเลที่เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของโลกหรือที่เรียกว่า Crossroads of Intl trade นั่นเอง นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ใกล้กับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งเป็นผลดีกับการขนส่งระหว่างประเทศในอาเซียนด้วยกัน ตลอดจนการบริการเรือโดยสารข้ามฟากและท่าเรือสำหรับการท่องเที่ยวล่องเรือสำราญด้วย

ท่าเรือแหลมฉบัง (Leam Chabang Port ) ชลบุรี ประเทศไทย ท่าเรือน้ำลึกที่มีบทบาทในการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ และถือว่าเป็นทำเลที่ตั้งที่สะดวกต่อการเป็นเมืองท่ามากกว่าท่าเรือกรุงเทพฯ จึงมีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะเมืองท่า ที่ให้บริการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลก และยังเป็นท่าเรือโดยสารกับเมืองท่าสำหรับการท่องเที่ยวล่องเรือสำราญอีกเช่นกัน