เยือนถิ่นมังกรโคโมโด สัตว์ดึกดำบรรพ์แห่งอินโดนีเซีย

ท่าเรือลาบวนบาโจ ของประเทศอินโดนีเซีย ในอดีตเป็นแค่หมู่บ้านชาวประมงธรรมดา แต่ปัจจุบันเต็มไปด้วยเรือโดยสารที่รอรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยัง หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกยุคใหม่ นั่นคือ อุทยานแห่งชาติโคโมโด ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์เลื้อยคลานดึกดำบรรพ์ “มังกรโคโมโด”

อุทยานแห่งชาติโคโมโด (KOMODO NATIONAL PARK)

อุทยานแห่งชาติโคโมโดเป็นอุทยานแห่งชาติในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ใกล้หมู่เกาะซุนดาน้อย ระหว่างจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกกับจังหวัดนูซาเติงการาตะวันตก อุทยานประกอบด้วยเกาะใหญ่ 3 เกาะ คือ เกาะโกโมโด เกาะรินจา และเกาะปาดาร์ ซึ่งเป็นเกาะที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีพื้นที่โดยประมาณ 1,817 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในพื้นที่ราวๆ 4,000 คน เนื่องจากเกาะเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ ทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้รับการตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2523 มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก สัตว์ทะเล และมังกรโคโมโดที่อาศัยอยู่บนเกาะ ต่อมาในปี  พ.ศ. 2534 ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติยุคใหม่อีกด้วย

เหตุผลหลักในการก่อตั้งอุทยานแห่งชาติโคโมโดก็เพื่ออนุรักษ์มังกรโคโมโด ที่ปัจจุบันหลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแค่ 6,000 ตัวเท่านั้น ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ มังกรโคโมโดเป็น สัตว์เลื้อยคลานดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ ที่มีบรรพบุรุษใกล้เคียงกับไดโนเสาร์เมื่อ 300 ล้านปีที่แล้ว และมีอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกคือที่อุทยานแห่งชาติโคโมโด ประเทศอินโดนีเซียนี้เท่านั้น แต่จริงๆแล้วมังกรโคโมโดก็คือตะกวดสายพันธุ์หนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก มีความยาวกว่าสามเมตร เมื่อโตเต็มวัยจะมีน้ำหนักถึง 70 กิโลกรัม และเนื่องจากมันเป็นสัตว์นักล่าที่มีนิสัยก้าวร้าว จึงถูกเรียกว่า “มังกรโคโมโด”

การเดินทางสำรวจไปตามเส้นทางธรรมชาติที่ทางอุทยานแห่งชาติแบ่งออกเป็นสามสาย คือสายไกล สายกลาง สายสั้น ซึ่งนักท่องเที่ยวจะนิยมเดินเที่ยวชมและถ่ายภาพมังกรโคโมโด แต่เนื่องจากสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ดุร้าย จึงจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานเดินตามไปรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว พวกเขาจะใช้ไม้ง่ามเพียงอันเดียวทิ่มไปที่ตาของมังกรโคโมโดเมื่อถูกจู่โจม เพียงแค่นี้มันก็จะล่าถอยไป

นอกจากการเดินสำรวจไปตามเส้นทางธรรมชาติเพื่อถ่ายภาพมังกรโคโมโดแล้ว ยังมีกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว นั่นคือกิจกรรมดำน้ำ เนื่องจากอุทยานแห่งชาติโคโมโดเป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสูง มีสัตว์ทะเลอาศัยอยู่หลายชนิด เช่น ฉลามวาฬ ปลาพระอาทิตย์ กระเบนราหู กระเบนนก ม้าน้ำแคระ ปลากบตัวตลก ทากเปลือย หมึกวงแหวนสีน้ำเงิน และปะการังสีสันสดใส รับรองว่าสวยไม่แพ้จุดดำน้ำอื่นๆในอินโดนีเซียอย่างแน่นอน

การเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโคโมโด

จากกรุงเทพฯสามารถนั่งเครื่องบินมาลงที่เมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี ต่อเครื่องบินภายในประเทศสู่สนามบินโคโมโด จังหวัดนูซาเติงการาตะวันออก แล้วต่อเรือโดยสารจากท่าเรือลาบวนบาโจ สู่เขตอุทยานแห่งชาติโคโมโด